Reglement 2019

Så har bestyrelsen været samlet, her er reglementet 2019


Derudover er det besluttet, at auktionen i 2020 bliver med unger fra sektionens egne medlemmer, alle unger bliver doneret til sektionen.

Mere følger senere.


Sæsonstart kan hentes øverst til højre på siden, først download til skrivebordet, derefter importer filen igennem foreningsprogrammet.

Sektion 61’s ordinære Repræsentantskabsmøde Lørdag d. 05.01.19 i 224’s klubhus, Gl. Skivevej 91, Viborg

Tidsplan
Kl. 08.30 Morgenkaffe m. rundstykker mv.
Kl. 09.00 Start af sekt.61’s lotteri
Kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde
Kl. 11.45 Spisning. Præmieuddeling af sæson 2018´s vindere.
Der forventes Mørbradgryde samt kartoffelmos og Ris, samt en øl/vand.
Til ca. 100 kr.
Kl. 13.45 Kaffe & kage
Kl. 14.00 Auktion over ca. 20 unger fra L og M Sørensen nr. 2 til DM 2018, og Marko Hoffman(Van Den Bulck/Leo Heremans duer)
Dagsorden:
Pkt. 1: Valg af dirigent
Pkt. 2: Konstatering af mandater
Pkt. 3: Formandens beretning
Pkt. 4: Regnskab
Pkt. 5: valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg: Jørgen Kriegbaum 180 og Mark Skovbo Madsen 190
Pkt. 6: Valg af suppleanter til bestyrelsen:
På valg: Brian Dalsgaard, 0224, og Heine Rasmussen 093

Pkt. 7: Valg af revisorer:
På valg: Ivan Nielsen, 0233, Jacob Noe, 224

Pkt. 8: Valg af revisorsuppleant.
På valg: Frank Sørensen, 0224
Pkt. 9: Indkomne forslag.

Pkt. 10: Flyveplan. Bestyrelsen foreslår:
U18 – U20, dobbeltslip Aabenraa, Løgumkloster, Gråsten
U21 – U27, enkeltslip Aabenraa, Løgumkloster, Gråsten…
U28 – U32, enkeltslip af gamle, unger Aabenraa, Løgumkloster, Gråsten…
Alle slip er så vidt muligt fællesslip med Sekt. 60 og 62.

Pkt. 11: Bestyrelsens foreslår uændret kontingent på 200 kr. pr. medlem og
uændret kapflyvnings gebyr på 7 kr.
Pkt. 12: Mesterskaber 2019.
Bestyrelsen foreslår at junior/begynder mesterskab udgår, medmindre der er 3 junior/begyndere tilmeldt.
Bestyrelsen foreslå at landsflyvermesterskabet udgår.

Bestyrelsen foreslår at 10/20 spil udgår.

Pkt. 13: Næste års medlemsmøde i Frederiks?
Pkt. 15: Næste års repræsentantskabsmøde:?
Pkt. 16: Evt.

pbv. / MS