Sektion 61’s ordinære Repræsentantskabsmøde Lørdag d. 05.01.19 i 224’s klubhus, Gl. Skivevej 91, Viborg

Tidsplan
Kl. 08.30 Morgenkaffe m. rundstykker mv.
Kl. 09.00 Start af sekt.61’s lotteri
Kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde
Kl. 11.45 Spisning. Præmieuddeling af sæson 2018´s vindere.
Der forventes Mørbradgryde samt kartoffelmos og Ris, samt en øl/vand.
Til ca. 100 kr.
Kl. 13.45 Kaffe & kage
Kl. 14.00 Auktion over ca. 20 unger fra L og M Sørensen nr. 2 til DM 2018, og Marko Hoffman(Van Den Bulck/Leo Heremans duer)
Dagsorden:
Pkt. 1: Valg af dirigent
Pkt. 2: Konstatering af mandater
Pkt. 3: Formandens beretning
Pkt. 4: Regnskab
Pkt. 5: valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg: Jørgen Kriegbaum 180 og Mark Skovbo Madsen 190
Pkt. 6: Valg af suppleanter til bestyrelsen:
På valg: Brian Dalsgaard, 0224, og Heine Rasmussen 093

Pkt. 7: Valg af revisorer:
På valg: Ivan Nielsen, 0233, Jacob Noe, 224

Pkt. 8: Valg af revisorsuppleant.
På valg: Frank Sørensen, 0224
Pkt. 9: Indkomne forslag.

Pkt. 10: Flyveplan. Bestyrelsen foreslår:
U18 – U20, dobbeltslip Aabenraa, Løgumkloster, Gråsten
U21 – U27, enkeltslip Aabenraa, Løgumkloster, Gråsten…
U28 – U32, enkeltslip af gamle, unger Aabenraa, Løgumkloster, Gråsten…
Alle slip er så vidt muligt fællesslip med Sekt. 60 og 62.

Pkt. 11: Bestyrelsens foreslår uændret kontingent på 200 kr. pr. medlem og
uændret kapflyvnings gebyr på 7 kr.
Pkt. 12: Mesterskaber 2019.
Bestyrelsen foreslår at junior/begynder mesterskab udgår, medmindre der er 3 junior/begyndere tilmeldt.
Bestyrelsen foreslå at landsflyvermesterskabet udgår.

Bestyrelsen foreslår at 10/20 spil udgår.

Pkt. 13: Næste års medlemsmøde i Frederiks?
Pkt. 15: Næste års repræsentantskabsmøde:?
Pkt. 16: Evt.

pbv. / MS