Sektion 61’s ordinære Repræsentantskabsmøde Lørdag d. 05.01.19 i 224’s klubhus, Gl. Skivevej 91, Viborg

Tidsplan
Kl. 08.30 Morgenkaffe m. rundstykker mv.
Kl. 09.00 Start af sekt.61’s lotteri
Kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde
Kl. 11.45 Spisning. Præmieuddeling af sæson 2018´s vindere.
Der forventes Mørbradgryde samt kartoffelmos og Ris, samt en øl/vand.
Til ca. 100 kr.
Kl. 13.45 Kaffe & kage
Kl. 14.00 Auktion over ca. 20 unger fra L og M Sørensen nr. 2 til DM 2018, og Marko Hoffman(Van Den Bulck/Leo Heremans duer)
Dagsorden:
Pkt. 1: Valg af dirigent
Pkt. 2: Konstatering af mandater
Pkt. 3: Formandens beretning
Pkt. 4: Regnskab
Pkt. 5: valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg: Jørgen Kriegbaum 180 og Mark Skovbo Madsen 190
Pkt. 6: Valg af suppleanter til bestyrelsen:
På valg: Brian Dalsgaard, 0224, og Heine Rasmussen 093

Pkt. 7: Valg af revisorer:
På valg: Ivan Nielsen, 0233, Jacob Noe, 224

Pkt. 8: Valg af revisorsuppleant.
På valg: Frank Sørensen, 0224
Pkt. 9: Indkomne forslag.

Pkt. 10: Flyveplan. Bestyrelsen foreslår:
U18 – U20, dobbeltslip Aabenraa, Løgumkloster, Gråsten
U21 – U27, enkeltslip Aabenraa, Løgumkloster, Gråsten…
U28 – U32, enkeltslip af gamle, unger Aabenraa, Løgumkloster, Gråsten…
Alle slip er så vidt muligt fællesslip med Sekt. 60 og 62.

Pkt. 11: Bestyrelsens foreslår uændret kontingent på 200 kr. pr. medlem og
uændret kapflyvnings gebyr på 7 kr.
Pkt. 12: Mesterskaber 2019.
Bestyrelsen foreslår at junior/begynder mesterskab udgår, medmindre der er 3 junior/begyndere tilmeldt.
Bestyrelsen foreslå at landsflyvermesterskabet udgår.

Bestyrelsen foreslår at 10/20 spil udgår.

Pkt. 13: Næste års medlemsmøde i Frederiks?
Pkt. 15: Næste års repræsentantskabsmøde:?
Pkt. 16: Evt.

pbv. / MS

Sektion 60 oplæg til kapflyvnings plan 2019

sekt. 60 FORSLAG flyveplan 2019
DATO UGE STATION FARVE SLIP

04.05 18 åbenrå blå -grøn fælles
11.05 19 løgumkloster blå -grøn fælles
11.05 19 løgumkloster gul – grøn særskilt slip
18.05 20 gråsten blå – grøn fælles
18.05 20 gråsten gul – grøn særskilt slip
25.05 21 åbenrå blå – grøn fælles
01.06 22 løgumkloster blå – grøn fælles
08.06 23 gråsten blå – grøn fælles
15.06 24 åbenrå blå -grøn fælles
22.06 25 løgumkloster blå -grøn fælles
29.06 26 gråsten blå -grøn fælles
06.07 27 åbenrå blå -grøn fælles
13.07 28 åbenrå blå – grøn fælles
13.07 28 åbenrå unger gul – grøn fælles
13.07 28 åbenrå unger rød – grøn særskilt slip
20.07. 29 løgumkloster blå – grøn fælles
20.07 29 løgumkloster gul – grøn fælles
20.07. 29 løgumkloste rød – grøn særskilt slip
27.07 30 gråsten blå – grøn fælles
27.07 30 gråsten gul – grøn fælles
03.08 31 åbenrå spec. Unger rød – grøn spec. Ungf. 60 + 61
03.08 31 åbenrå blå – grøn fælles
03.08. 31 åbenrå gul – grøn fælles
10.08 32 løgumkloster blå – grøn fælles
10.08 32 løgumkl. Unger gul – grøn fælles

Opfodring til klubberne.

For at vi kan huske dette til næste sæson, (for vi har helt sikkert glemt det til januar når vi er langt fra sæsonen). 🙂

I fremtiden vil jeg gerne, at alle krydsduer med unger (også på sektions flyvninger) afkrydses med et 4 tal i forenings kryds.

Det vil gøre arbejdet efter sæsonen væsentligt lettere, i forhold til sportmesterskabet med unger. 🙂

Derudover så er det ekstremt vigtigt at gamle duer er korrekte i forenings programmet, (Han/Hun)

Ellers kan sektions programmet, ikke finde ud af at beregne esdue listerne korrekt, problemet er, at det vil for programmet virke som om, det er 2 forskellige duer og så kan den ikke lægge pointene sammen.

Derudover har diverse justeringer og ændringer, af afstande været et stort problem for forskellige foreninger i år, nogle mere end andre.

Det giver en masse ekstra arbejde for mig, der sidder med det, når en station f.eks ikke er ændret til nyt slipsted eller afstand kørt ind, inden jeg modtager filen.

Så jeg håber i vil være mere obs på at besøge www.brevduen.dk gerne hver eneste dag i flyve sæsonen, det er ikke til at vide hvornår der ligger en ændring.

Mvh. Mark Skovbo Madsen.